Hos oss finn du eit heilt byggvarehus.....


 
Det å byggje hus er ein omfattande prosess, der ein startar med grunnmuren, og legg stein på stein. På same måten har firmaet Sverre Roald AS vorte utvikla sidan starten på 50-talet. Det som i dag er eit velrenommert bygg- og bustadvarefirma, starta som ein liten snikkarverkstad på Vigra. Sverre Roald flytta til Gjøsund i 1957, og dreiv då med møbelutsalg, snikkerverkstad og trelastlager.

Hus starta vi med i 1973. To år seinare vart RoaldHus ein realitet, eit hussystem utvikla og produsert av Sverre Roald AS. Etter jamn og god vekst i mange år, vart det ei stor utviding i 1979, og dagens lokalitetar tok form.
 SverreRoald 0614-4062

Velkomen til oss..

711098.jpg
XL-Bygg -
For deg som vil ha det litt proft!

600726.jpg

Nettsider klikk
her

Du finn oss på Facebook
facebook

  HUSKATALOG
Klikk her

Katalog_trykk_web

Dei næraste bygningane rundt oss har også same eigarinteressene. (Sjå "Beslekta selskap") Giskesenteret kom til i 1988, her finn du m.a. Aktiv Trening/ Giske Treningssenter AS og Fokus Bygg AS, og Esso-stasjonen i 1990. I 2002 la vi til sides det eigenutvikla hussystemet RoaldHus og meldte oss inn i HellvikHus-kjeda. Sverre Roald AS vart aksjonær i Nordek AS og medlem i trelast og byggevarekjeda BK Byggkjøp i 2003(endra kjedenamn til XL Bygg i 2009).

Firmaet er idag delt i to driftsselskap og presenterer seg under profilane, XL-BYGG Roald, Sverre Roald AS, og HellvikHus,
RoaldHus AS.

Rask og sikker levering
- direkte til byggeplass

bilde2

 

 

Velkomen til oss!

 

600726.jpg

519584.jpg
 


Våre sommeropningstider er: 

Mandag-fredag 0800-1700
Laurdag            1000-1500

Gjeld fram til skulestart i aug.
 

Sjå direkte innvalsnummer for telefon og e-post adresser under "Tilsette".